Top

Herroeping van uw bestelling

Herroepingsrecht van uw bestelling
1.     Bij de aankoop van producten heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.     Tijdens deze termijn zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Tenikle Europe retourneren, conform de door Tenikle Europe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Aan:
Tenikle Europe
Handelsweg 10
7461 JK Rijssen
06-21206681
info@tenikle.nl

Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten:
Feedback:
Help onze diensten te verbeteren door een reden te geven, dit is niet verplicht.